default_mobilelogo

Transport i przechowywanie produktu

Istnieją różnorodne rozwiązania umożliwiające dostosowanie do specyfikacji każdego surowca: od stacji odbioru surowca, do przechowywania produktu końcowego, z możliwością ciągłego monitorowania i kontroli ciężaru podczas wszystkich faz procesu.
 
Zasobniki odbierające Systemy magazynowania surowców.
 
Przenośnik taśmowy z wykrywaczem metali Przenośnik odporny na ścieranie, wyposażony w detektor metalu, zdolny do wykrywania i usuwania żelaznych ciał obcych.
 
Pompa elektryczna z wirnikiem eliptycznym Wykonany, aby rozwiązać problemy transportu produktów mazistych i wilgotnych, o wysokiej lepkości i określonej wielkości cząstek (maksymalnie 50 mm). Maszyna jest wyposażona w specjalny zasobnik zasilający, w celu zapewnienia ciągłego przepływu transportowanego produktu.
 
Przenośnik ślimakowy Progettati Zaprojektowane do ciągłego przetwarzania, odgrywają ważną rolę w transporcie produktów ubocznych pochodzących z uboju, w zależności od szczególnych wymagań technicznych.
 
Pneumatyczny mechanizm napędowy System magazynowania z zarządzaniem ciężarem i szybkim podawaniem dla kotłów warzelnych ciągłych i nieciągłych: w ciągu kilku sekund ogranicza czas transferu produktu poddawanego przetwarzaniu.
 
Silos zasobnikowy Systemy magazynowania produktów gotowych.

Odniesienia

Dla dodatkowych informacji i pytań dotyczących naszych instalacji, prosimy o kontakt:

 

Agricarnitec Santini & C. Srl
Via Carlo Goldoni 7,
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

Tel: +39 02 9249089 / +39 02 9242621
Fax: +39 02 9245275