default_mobilelogo

System & equipment

 
REDUKCJA ILOŚCI. Rozdrabniarki, maszyny łamiące kości (łamacze) i maszyny do mielenia mięsa, mające na celu redukcję ilości ... see more
 
TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE PRODUKTU. Istnieją różnorodne rozwiązania umożliwiające dostosowanie do specyfikacji każdego surowca: od stacj... see more
 
PIECZENIE I SUSZENIE. Maszyny stanowiące centralną część procesu produkcyjnego, w którym następują fazy odwadniania, suszenia... see more
 
TŁOCZENIE. Prasy Agricarnitec są najlepszym narzędziem w celu uzyskania produktu o niskiej zawartości tłuszczu... see more
 
MIELENIE I PRZETWARZANIE MĄCZKI. Maszyny do końcowego przetwarzania mączek białkowych... see more
 
SYSTEM PRZETWARZANIA I KONTROLI. Agricarnitec dostarcza rozwiązania nadzoru i elektronicznego zarządzania procesami produkcyjnymi ... see more
 

Produkty uboczne uboju

Agricarnitec zapewnia zrównoważone rozwiązania dla zarządzania produktów ubocznych pochodzących z uboju, zgodne z obowiązującymi normami europejskimi.

Za pośrednictwem spersonalizowanych systemów, istnieje możliwość zarządzania dużą ilością produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego takich jak tusze zwierzęce, kości, tłuszcze, podroby i inne elementy dla zrównoważonego odzysku, o niskim wpływie na środowisko pozostałości białek i tłuszczów.

 

Mięso, kości, tłuszcze i podroby

W zależności od surowca do przetwarzania oraz produktu końcowego który chce się otrzymać, mogą zostać przyjęte różne rozwiązania procesowe:

  • Ciągła linia na mokro: duże ilości o wysokiej jakości i niskich kosztach energetycznych
  • Ciągła linia na sucho: duże ilości, jednorodne produkty
  • Przerywana linia na sucho: podwyższona elastyczność dla produktów nieheterogenicznych
 

 

Krew

  • System spray: duże ilości o podwyższonej jakości produktu
  • System krzepnięcia i suszenia: elastyczność dla produktów heterogenicznych
 

 

Pióra, włosie i żwacze

  • System ciągłej hydrolizy: duże ilości
  • System przerywanej hydrolizy: podwyższona elastyczność
.

Odniesienia

Dla dodatkowych informacji i pytań dotyczących naszych instalacji, prosimy o kontakt:

 

Agricarnitec Santini & C. Srl
Via Carlo Goldoni 7,
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

Tel: +39 02 9249089 / +39 02 9242621
Fax: +39 02 9245275